Biofilters > Algemene informatie

BIOFILTERS ALGEMEEN

 

Biologische Filters

Water wordt in de vrije natuur gereinigd door micro-organismen die de vervuiling gebruiken als voedsel. Dit kan in een omgeving gebeuren met of zonder zuurstof. In zuiveringssystemen die door de mens gebouwd worden gebeurt precies hetzelfde, alleen zijn hier de leefomstandig- heden voor deze micro-organismen sterk verbeterd. Zo wordt de voor bacteriën beschikbare oppervlakte vergroot en wordt de mogelijkheid voor bacteriën om te groeien en zich te vermenigvuldigen sterk verbeterd.

Bij de biologische zuivering gaat het vooral om de afbraak van organische stof en de verwijdering van BZV en stikstof. De restproducten zijn dezelfde waaruit de vervuiling eens is gevormd: water, kooldioxide, stikstofgas en een aantal mineralen. Multivis maakt gebruik van een aantal technieken waarbij een vaste drager wordt gebruikt als leefmilieu voor de bacteriën.

foto1-movingbed.jpg (26865 bytes)

Moving-bed filter met zwevende drager en beluchting