Biofilters > Bewegendbedfilters

BIOFILTERS: BEWEGENDBED FILTERS

 

Een moving bed filter of bewegend bed filter is een aeroob af anaeroob reactorvat, gevuld met water waarin een bewegende drager zweeft.

De kern van deze zuivering wordt gevormd door duizenden kunststof elementen die ongeveer even zwaar zijn als water.

Door de speciale vorm van de drager ontstaat er een afgeschermd vestigingsopper- vlak voor de bacterielaag. Deze dragers hebben een specifiek oppervlak van ongeveer 600 m2 per m3

zwevendfiltermateriaal4-rondetrommel.jpg (10237 bytes)

Door beluchten, pompen of mixen bewegen de elementen met inzet van weinig energie.

Het systeem is op langere termijn nagenoeg ongevoelig voor zaken die een actief slibsysteem instabiel maken zoals:

  • plotselinge veranderingen in temperatuur en pH

  • gebrek aan voedingsstoffen en toevoeging van chemicaliën.

Het moving bed systeem is een zelfregulerend
proces dat zeer stabiel is. Bovendien neemt het minder ruimte in dan een actief slibsysteem.

 

movingbedfilter-tekening2.jpg (9212 bytes)
movingbedfilter-tekening3.jpg (10738 bytes)

De bouw en procesvoering is eenvoudig.
Er ontstaan geen problemen met het uitspoelen van slib, recirculatie van slib en het spuien van overtollig slib. De reactor kan zowel aeroob als anaeroob werken zoals nevenstaande tekeningen laten zien.

De installatie vergt weinig onderhoud en de arbeidskosten zijn laag. Bestaande actief slibsystemen kunnen makkelijk worden
omgebouwd.