Drumfilters, Discfilters, Beltfilters > Drumfilters,Trommelzeven > Toepassingen

VERWIJDERING VASTE DELEN
Trommelzeven en schijvenfilters - Toepassingen

 

Rommelzeef inwerking rond
Trommelzeef- type HDF 2007 in
werking in een viskwekerij

  • het gebruik op in- en uitgaande waterstromen van viskwekerijen
  • ter vervanging van primaire en secundaire bezinking
    terugwinning van producten
  • het reinigen van industrieel afvalwater b.v. papierfabrieken, suikerfabrieken en visverwerking
2 Trommelzeven groter
 
Voorzuiveren van oppervlakte water t.b.v. de drinkwatervoor ziening. b.v. voorzuivering bij membraanfiltratie.

Hiernaast een opstelling bij de Waterleiding Maatschappij Drenthe:

  • voorfiltering 50 micron op membraaninstallatie,
  • capaciteit 500 m3/uur

 

Nabehandeling van water van rioolzuiveringsinstallaties (polishing)

Hiernaast: Tank en zeef. Polishing effuent van actief slibsysteem

 


Zeef in kelder
 

Dierentuin Emmen

Filter met polyester tank, 30 micron

Filter with SS tank,100 micron

 

 

Dierentuin Antwerpen

 

 

 

 

 

 

 

Filtering vis kwekerij

 

Filtering papier industrie

 

Polijsten effluent RWZI